Across Sonora Pass to Bodie, Mono Lake, Saddlebag Lake
Next photo